Over Marc Pennartz

“Inzicht leidt tot ontwikkeling.”

Arts en ondernemer, kan dat? Het carrière pad van Marc Pennartz levert het bewijs. Na zijn medicijnen studie werkte hij enige jaren als arts-assistent in het Antonie van Leeuwenziekenhuis en als Medisch Adviseur van alarmcentrale EuroCross International. In 1991 werd hij Partner bij Medisch Consult. De ondernemer in hem ontwikkelde Medisch Consult tot de eerste geprivatiseerde Arbodienst in Nederland. Marc specialiseerde zich als bedrijfsarts in het jaar 2000. Daarna ontwikkelde hij zich tot ‘arts voor vitaliteit’. Hij is tot de dag van vandaag geboeid door- en nieuwsgierig naar de mens en haar gedrag in relatie tot gezondheid.

Executive Coach

Naast directeur/eigenaar van Medisch Consult is Marc Managing Partner van Top Executive Care. Hij richt zich op het verband tussen leiderschap, vitaliteit en persoonlijk functioneren van topmanagers in professionele organisaties en is expert op het gebied van burn-out bij professionals en topmanagers.

Zijn kennis, ervaring, intuïtieve kracht en vooral mensgerichte benadering vormen de sleutel tot positieve beïnvloeding die tot blijvend en duurzaam resultaat leidt; “regie-houdend, in balans en in verbinding met ‘de ander’ en actief in het (werkende) leven staand”. Dat realiseert hij zowel op individueel als op teamniveau.