Disclaimer 
Top Executive Care streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Top Executive Care heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site in voorkomend geval verwijst.

Top Executive Care accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet (altijd) toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties.

Top Executive Care aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Top Executive Care worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

Disclaimer e-mail

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Top Executive Care accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie die voortvloeit uit electronische verzending. Top Executive Care is, mede op die grond, op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van dit e-mailbericht.