Over Marc Pennartz

“Inzicht leidt tot ontwikkeling.”

Arts en ondernemer, kan dat? Het carrière pad van Marc Pennartz levert het bewijs. Na zijn medicijnen studie werkte hij enige jaren als arts-assistent in het Antonie van Leeuwenziekenhuis en als Medisch Adviseur van alarmcentrale EuroCross International. In 1991 werd hij Partner bij Medisch Consult. De ondernemer in hem ontwikkelde Medisch Consult tot de eerste geprivatiseerde Arbodienst in Nederland. Marc specialiseerde zich als bedrijfsarts in het jaar 2000. Daarna ontwikkelde hij zich tot ‘arts voor vitaliteit’. Hij is tot de dag van vandaag geboeid door- en nieuwsgierig naar de mens en haar gedrag in relatie tot gezondheid.

Executive Coach

Naast directeur/eigenaar van Medisch Consult is Marc Managing Partner van Top Executive Care. Hij richt zich op het verband tussen leiderschap, vitaliteit en persoonlijk functioneren van topmanagers in professionele organisaties en is expert op het gebied van burn-out bij professionals en topmanagers.

Zijn kennis, ervaring, intuïtieve kracht en vooral mensgerichte benadering vormen de sleutel tot positieve beïnvloeding die tot blijvend en duurzaam resultaat leidt; “regie-houdend, in balans en in verbinding met ‘de ander’ en actief in het (werkende) leven staand”. Dat realiseert hij zowel op individueel als op teamniveau.

Over Roy Fuijk

“Stuurman in een veranderende omgeving”

Roy Fuijk heeft directiefuncties en commissariaten bekleed bij diverse multinationals in en buiten Nederland.
Zijn pragmatische kijk op de ontwikkeling van mens, team en organisatie vult hij aan met kennis opgedaan in diverse studies aan de: Naval Academy Den Helder, NIMBAS/University of Bradford Nijenrode University en IMD Lausanne.

Agility Coach

Bijna alle organisaties waar Roy voor werkt hebben een identiek vraagstuk waar antwoord op gegeven moet worden: “hoe gaan we onze mensen effectief inzetten in een veranderende omgeving zonder onze doelstellingen uit het oog te verliezen”.
Belangrijke uitgangspunten hierin zijn volgens hem; het formuleren van een haalbare “stip op de horizon” (beoogde resultaat) en het creëren van onderlinge verbintenis (efficiënte samenwerking). Roy combineert open communicatie, verandering, authenticiteit en humor met resultaat.

Roy is als Partner van Top Executive Care beschikbaar als Agility Coach. Zijn drijfveren zijn erop gericht om organisatie, team en mens, te willen ontwikkelen en meer wendbaar te maken. Hierbij legt hij het accent op persoonlijk en professioneel functioneren, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Over Jirko Bilik

“Veranderen begint bij jezelf”

Jirko heeft sleutelposities vervuld in Human Resource Management en  Management Development binnen een grote internationale bank. Hierdoor heeft hij een rijke ervaring in alle fasen van persoonlijke ontwikkeling en carrières van jonge professionals tot topmanagers.

Als practitioner heeft hij een brede internationale consultancy praktijk en netwerken met een ruime schakering van (familie) bedrijven en intermediairs. Hij heeft opleidingen op economisch-juridisch gebied en in human resources, waaronder het Advanced Human Resource Executive Program aan de University van Michigan. Hij is gecertificeerd in vele loopbaantools en assessments.

Executive Coach

Jirko heeft ervaren dat professionals die de kans krijgen om hun leven essentieel te heroverwegen, behoefte hebben aan een onafhankelijke sparringpartner.

Hij is zelf destijds in een vergelijkbaar veranderingsproces met dromen, nieuwe doelen en onzekerheden gestapt om als ondernemer en adviseur zijn expertise te delen met vele anderen.

Met zijn bruisend gezin van actieve echtgenote en vijf kinderen met hun gezinnen leeft hij een energiek bestaan waarin lichamelijke en geestelijke conditie pijlers zijn. Daarnaast leveren sport, humor en ontspanning meer op dan alleen een intensief leven.

Over Jeannette Samplonius

Iets van implementatie tot executie brengen, dat is wat het carrière pad van Jeannette, van oorsprong jurist, steeds opnieuw laat zien. Binnen de ING groep vanaf 1992 van ‘big ticket asset-based’ lease financieringen, naar een functie waarbij zij als vice president Loan Syndications actief was met het syndiceren van internationale projectfinancieringen met focus op telecommunicatie (satelliet en mobiele telefonie) en media sectoren. Hier heeft zij op internationale schaal vooral commerciële en financiële ervaring opgedaan.

In 2003 volgt een meer op de persoon gerichte carrièrestap: als head hunter bij Financial Assets Executive Search. In deze rol is zij geleidelijk aan steeds meer geïnteresseerd geraakt in de “zachtere” kant van de mens binnen het bedrijfsleven.

Project Manager

Haar energieke kracht zet Jeannette vooral in voor het aangaan en onderhouden van persoonlijke relaties en netwerken. Haar resultaatgerichtheid komt daarbij goed van pas en zo draagt zij altijd bij aan positieve en vernieuwende werkomgevingen.

Mèt mensen ontwikkelen en veranderen; zaken daadwerkelijk voor elkaar brengen; effectief, snel en vooral mèt elkaar. De ultieme projectmanager, succesvol vanuit de mens-kant. Jeannette is getrouwd en heeft twee dochters.